Magang Psikologi

Pengumpulan Proposal Magang Psikologi

Periode Pengumpulan: 06 Agustus 2023

 

 
 
 
 
 
 

Pilih Nama Dosen Pembimbing

Untuk Mengisi Logbook Magang

Dra. Dwi Nastiti, M.Si.

 

 
 
 
 
 

Ghozali Rusyid Affandi, S.Psi., M.A.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lely Ika Mariyati, M.Psi., Psikolog.

 

 
 
 
 
 
 
 

Widyastuti, M.Psi., Psikolog.

 

 
 
 
 
 
 
 

Dr. Eko Hardi Ansyah, M.Psi., Psikolog.

 

 
 
 
 
 
 

Effy Wardati Maryam, S.Psi., M.Si.

 

 
 
 
 
 
 
 

Nurfi Laili, M.Psi., Psikolog.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Zaki Nur Fahmawati, M.Psi., Psikolog.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Ramon Ananda Paryontri, S.Psi., M.Psi.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Hazim, S.Th.I., M.Si.

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pengumpulan Laporan Magang Psikologi

Periode Pengumpulan: 03 - 05 September 2023